מוצרים

ערכת קלפים ליצירה​

60 יצירות אמנות להשראה ולפיתוח החשיבה היצירתית.

ערכת קלפים עם 60 יצירות אמנות , תרגילים, הוראות וטכניקות ליצירה עצמית בהשראת יצירות אמנות.

 

גם אתם יכולים לדמיין, להמציא וליצור כמו האמנים הגדולים ולהתנסות ביצרה במגוון טכניקות וחומרים.

 

ערכת קלפים עם 60 יצירות אמנות רק 120 ₪

רק 99 ₪
 

*משלוח בארץ חינם

 

 

ערכת טיפים לחשיבה יצירתית​

ערכת טיפים יומיים שתעיף את היצירתיות שלכם לשמיים

7 טיפים לכל יום עם תרגילים וקבצים מצורפים ליישום מיידי + טיפ בונוס

שבעה סרטונים, תרגילים וכללים מנצחים שאם תפעלו לפיהם ותתרגלו אותם, אתם תוכלו לפרוץ את תקרת הזכוכית שלכם ולהשיג כל מטרה שתרצו בדרכים יצירתיות ומיוחדות!

בעזרת סדרת הטיפים שיעיפו את היצירתיות שלכם לשמייםתקבלו כלים שיגבירו את הדמיון שלכם, כדי שתוכלו להגיע לתובנות חדשות ולרעיונות פורצי דרך, תלמדו איך לחבר ולשלב בין רעיונות או חפצים שהקשר ביניהם מקרי בהחלט, כדי שתוכלו לעורר את כושר ההמצאה והחדשנות, ותגלו איך לנצל מצבי לחץ כדי להשיג מטרות ויעדים שחשובים לכם.

 

מחיר 99 ₪   

רק 49 ₪

תקנון פרטיות

מדיניות פרטיות של האתר

 

creartive"(האתר"), מודה לך על שבחרת להיכנס ולעשות שימוש באתר אותו היא מנהלת http://www.creartive.co.il בכתובת ומפעילה (האתר, המוצרים והשירותים המוצעים בו, כפי שמוגדרים בתקנון האתר, יוגדרו להלן: "האתר"). ביטויים אשר לא הוגדרו במדיניות הפרטיות, תהא להם משמעות זהה למשמעותם בתקנון האתר.
מטרת מדיניות הפרטיות האתר מכבד את פרטיותך ומתחייב לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי האתר ביחס לפרטיות לקוחותיו, וכיצד הוא משתמש במידע הנמסר לו מלקוחות האתר או הנאסף על-ידו כחלק ממתן השירותים ו/או המוצרים. מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין האתר, לפיכך, הנך מתבקש/ת לקרוא את מדיניות הפרטיות בקפידה רבה. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מסויגת לכל האמור במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמה לשימושים שהאתר עושה במידע האישי והסטטיסטי (כהגדרתם להלן) המתקבל ונאסף אצלו והסכמתו להעברת המידע האישי והסטטיסטי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לצדדים שלישיים. אם אינך מסכימ/ה עם האופן שבו האתר מתנהלת, נבקשך שלא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים ו/או המוצרים המוצעים בו.

 

סוגי מידע

מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע הנבדלים זה מזה. "מידע אישי" הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, מין, גיל וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לחברה בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר ו/או הטלפון (בעת הזמנת מוצרים טלפונית. המידע האישי שמסרת לחברה יישמר במאגר המידע המאובטח של האתר והגישה אליו תהיה מוגבלת בלבד). בניגוד למידע האישי, "מידע סטטיסטי" הינו מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים. המידע הסטטיסטי הנאסף עשוי להכיל מידע על נוהגי הגלישה שלך באתר, העמודים בהם ביקרת, המוצרים שבהם צפית ו/או הזמנת, פרסומות עליהן הקלקת, מיקומו הגיאוגרפי של המחשב שממנו התחברת לאתר, כתובת ה-IP ששימשה אותך לצורך החיבור לאתר וכד'. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האתר נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה האתר במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן.

 

מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך, בשלב הרישום למועדון הלקוחות באתר ו/או בעת הזמנת מוצרים באמצעות האתר ו/או הטלפון, למעט מספר כרטיס אשראי ככל שיימסר בהזמנה טלפונית, ישמרו כאמור במאגר המידע של האתר (להלן: "מאגר המידע"). בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שימ/י לב, אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור, אך דע/י כי ללא מסירת המידע האישי, החברה והאתר לא יוכלו לספק לך את השירותים ו/או המוצרים המבוקשים, לרבות ליצור עימך קשר לצורך אספקתם. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאתר, תוכל/י לעדכן את הנתונים.

המידע הסטטיסטי הנאסף ע"י האתר מכיל רק את המידע הנחוץ לחברה לצורך מתן השירותים ו/או המוצרים באתר ושיפור השירותים. האתר תעשה במידע זה שימוש בכפוף למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 

שימוש במידע

1 .האתר ישתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלו לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים השונים באתר, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים ו/או המוצרים באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים באתר, לרבות להעדפותיך ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באתר.

2 .האתר ישתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך, ו/או , במידה ונתת את הסכמתך לכך ע"י סימון V בתיבה המיועדת לכך, לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באתר, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, בין מטעם האתר ובין מטעם צדדים שלישיים ("דברי פרסומת"). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באתר והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 .שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאתר בכתובת

com.gmail@becreartive 3 .האתר ישתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלו לצרכיו הפנימיים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האתר ופיתוחו, לשיפור מבנה האתר, השירותים הניתנים בו והמוצרים המוצעים בו וכד'. לשם כך, עשוי האתר להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש שלך ושל יתר משתמשי האתר והרגלי הקניה של הלקוחות באתר, באופן שלא יזהה אותך ו/או את יתר לקוחות האתר באופן אישי.

4 .האתר ישתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלו לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בתקנון.

 

מסירת מידע לצד שלישי

(א) מידע אישי –האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

• אם האתר ביקש את רשותך, ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך, כמו למשל אישור לשליחת דבר פרסומת לגבי צדדים שלישיים, אישור לשליחת המוצרים שהזמנת לכתובת מגוריך באמצעות חברת שליחויות וכד';

• אם מסירת המידע האישי הינה לעובדים המוסמכים של האתר ו/או לשלוחים מטעמו ו/או לפועלים מטעמו, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים ותפעול האתר;

• אם מסירת המידע האישי היא לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

• אם יתקבל צו מבית משפט או מכל ערכאה מוסמכת אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;

• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר שתחייב את חשיפת פרטיך;

• אם תבצע באתר ו/או באמצעותו פעולות אשר לדעת האתר עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי התקנון;

• אם האתר ימכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה - וכן במקרה שהאתר יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי מדיניות פרטיות זו; (ב) מידע סטטיסטי - האתר עשוי להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתו בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

 

זכות עיון במידע

הינך זכאי/ת לעיין במידע האישי אשר נצבר עליך במאגר המידע של האתר. אם מצאת כי המידע הינו שגוי או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות לחברה על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע וכן הנך רשאי/ת לפנות לחברה אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של האתר, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: com.gmail@becreartive לתשומת לבך כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע מהאתר לספק לך את השירותים ו/או המוצרים באתר, כולם או חלקם.

 

"עוגיות" (Cookies)

האתר עשוי להשתמש ב"עוגיות" (קבצי טקסט קטנים הנשמרים במחשבך), לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות הרגלי השימוש באתר ולזהות דפוסי תעבורת משתמשים, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קובץ "עוגייה" יכול לכלול מידע כגון מספר זיהוי משתמש שהאתר משתמש בו על-מנת לזהותך. במידה והנך מעדיפ/ה שלא לקבל "עוגיות" במהלך גלישתך באתר, את/ה יכול/ה להגדיר את הגדרות הדפדפן באופן המבקש רשותך לקבלת ה"עוגיות" בכל פעם באופן פרטני, או לחלופין מסרב באופן גורף לקבלת "עוגיות" באשר הן. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, נא בדוק/בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת כיצד תוכל/י למנוע את השימוש בעוגיות במחשבך, עם זאת, לתשומת לבך כי ככל שתמנע/י את השימוש בעוגיות במחשבך, יתכן שחלק מהשירותים ו/או המוצרים לא יהיו זמינים עבורך והנתונים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך באתר יימחקו.

 

אבטחת מידע

האתר מיישמת באתריו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, כמו למשל DSS-PCI .לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערוכת המחשוב של האתר ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, האתר לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של האתר. כמו כן, עליך לשמור על שם המשתמש וסיסמת הגישה לאתר, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר וכדאי שתתמיד להחליף את הסיסמא שלך מידי כמה חודשים.

 

שינויים במדיניות הפרטיות האתר רשאי לבצע שינויים במדיניות זו בכל עת, לשיקול דעתו הבלעדי. במקרה בו יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר בכתובת il.co.creartive.www://http וכן בדפים אחרים באתר. האתר רשאית לבצע שינויים לא מהותיים במדיניות הפרטיות, לפי שיקול דעתו ומבלי לקבל את הסכמתך לכך. המשך השימוש שלך באתר ובשירותים יעידו על הסכמתך לכללי המדיניות החדשים.